Go to Top

Acompanyament

De vegades, no ens passa res més que la vida. No estem malalts, ni el que passa és cap anomalia, ni tots els patiments han de ser anestesiats, ni cal sortir corrent davant la tensió o el dubte. El que ens cal és conèixer, intentar comprendre fins on sigui possible, ser conscients de què suposa cada cosa i, també, saviesa per a viure.

Entenc l’acompanyant filosòfic com algú que facilita iniciar o restablir el diàleg amb un mateix o amb les circumstàncies concretes del moment; entès el diàleg com posar en relació idees, experiències o qualsevol altre component de la vida humana. L’acompanyant filosòfic no ensenya tècniques comunicatives ni fa terapèutica del comportament, sinó que vetlla per les condicions —i les atén—que possibiliten aquest diàleg interior i vital per garantir la correcció formal i vital dels discerniments, la presa de decisions i el desplegament de l’ésser.

De vegades, l’acompanyant filosòfic esdevé una mena de filòsof de capçalera; algú que atén la salut existencial de la persona, l’interlocutor amb qui compartir certes fites de la vida, així com el procés de fons de desenvolupament de l’ésser. Fins i tot les nebuloses que, amb tota probabilitat, travessarem en algun moment de la vida, requereixen un diàleg, sigui per a aclarir-les, sigui per a aconseguir viure en aquesta situació sense perdre el nord ni morir en l’endemig.

L’acompanyament filosòfic considera el que Viktor Frankl anomenava «neurosis existencials», Alfred Rubio, «malalties òntiques» o, més recentment, Daniel Innerarity, «patologies de la inacababilitat». Perquè, de vegades, l’ésser humà pateix en la seva humanitat; i l’antropologia filosòfica ens endinsa en un procés que també té alguna cosa de guarició per la via del coneixement, la consciència i la responsabilització.

Com descriu J. M. Esquirol: «Un diàleg autèntic és com un cant a dues veus. Ens diem el món, i ens diem a nosaltres mateixos en un dir que és pensar. Per això el diàleg —el fet de pensar junts— és molt més que un simple intercanvi; és contacte i companyia que diu, celebra i, alhora, es protegeix del món.»

Què es fa en un acompanyament filosòfic?
conèixer i reconèixer la pròpia realitat, així com la dels altres i la circumstancial;
distingir lectura i interpretació dels fets;
revisar el que afecta la comunicació;
identificar expectatives fundades i infundades;
il·luminar, enriquir i fonamentar la reflexió i el posicionament ulterior;
formular i considerar respostes possibles, incloent-hi les actituds vitals;
assumir la inexistència de respostes o la dificultat de comprensió, i cercar de situar-se personalment davant d’això;
desembullar els components psicològics, emocionals, conceptuals i espirituals que coincideixen en certes experiències per donar a cadascun el curs adequat...
Serveis:

Trobada personal:

(Presencial —Barcelona— i per Skype)

  • Sessions d’aproximadament una hora de duració.
  • Primera entrevista gratuïta i sense compromís de continuïtat.
  • Conreu de l’actitud filosòfica que comporta atendre, escoltar, contemplar, preguntar i preguntar-se, llegir, reflexionar, interpretar, anomenar i callar per a, com a fi de tot plegat, anar vivint d’acord amb aquesta dinàmica.
Entrants 

Quatre sessions d’aproximadament una hora per a emmarcar un tema concret; el necessari per a situar-s’hi. Per a alguns, suficient per a continuar pel seu compte. Per a d’altres, per a fer venir ganes de prosseguir amb l’interior del quadre.

Re-situar-se: buscant encaix en el present

El transcurs de la vida humana implica afrontar canvis d’etapa unes quantes vegades. Canvis previstos o imprevistos, triats o imposats, desitjables o aterridors, encoratjadors o neguitejadors.

Trobada amb entitats i agrupacions

Adreçat a entitats i agrupacions que desitgin iniciar processos de revisió i reorientació, comunicació, enfortiment d’equip, etc., o donar-hi suport.

Assessoria de continguts, revisió de postulats i projectes des d’una perspectiva crítica i ètica. Acompanyament de tot el procés.

 

Preguntar pot ser una porta per a conèixer. No dubtis a demanar informació, sense compromís, sobre aquest servei.