Go to Top

Assessoria

L’assessor filosòfic és un interlocutor qualificat amb qui compartir i contrastar temes, decisions, situacions, plantejaments, etc. Ofereix eines reflexives i crítiques que ajudin a orientar, formular o verificar posicions, afirmacions i línies d’acció.

En certs processos de formulació o revisió de la identitat, d’objectius o de projectes —per posar alguns exemples—, la filosofia actua com a assessoria de continguts, de tal manera que facilita, en el fons i en la forma, un bon procés.

És prou sabut que per a afrontar —no necessàriament resoldre o superar— un problema, dificultat o repte, és imprescindible formular-ne bé el plantejament. Ens cal posar en ordre tot el que hi entra en joc, el que implica distingir, jerarquitzar, seqüenciar, relacionar; així com detectar errors, incoherències i tensions.

L’elecció de respostes, opcions i posicions és responsabilitat de cadascú. L’assessor filosòfic no decideix ni aconsella; sí que intenta garantir un bon plantejament i una bona consideració de les qüestions aportant, per a això, la saviesa que ha il·luminat i orientat la vida humana al llarg del temps.

L’assessorament filosòfic permet, entre altres coses:
fer una revisió crítica de materials, processos o situacions;
analitzar i organitzar temes des de diverses perspectives —lògica, vital, ètica...—;
contextualitzar, revisar i ampliar perspectives;
realitzar una anàlisi objectiva i subjectiva de les situacions;
il·luminar aspectes a tenir en compte o assenyalar qüestions a plantejar;
prioritzar segons diversos barems;
considerar l’aspecte ètic de les situacions, etc.
Serveis:

CONSULTES PERSONALS

Abordatge de qüestions puntuals, delimitades, que requereixen un assessorament amb un matís més tècnic, immediat i directe. Un contrast, una lectura amb distància emocional i esperit crític, una perspectiva ètica, una indicació sobre aspectes delicats, un exercici de pensar en veu alta amb algú que ajudi a endreçar i clarificar…

L’assessorament es fa en una sola sessió o bé en molt poques; les necessàries per a dotar qui ho sol·licita de claus per a fer el seu discerniment o presa de posició.

CONSULTES D’ENTITATS I AGRUPACIONS

Pensat per a entitats o agrupacions que, en el transcurs d’un procés o en el moment d’emprendre’l, requereixen una col·laboració o un suport puntual i concret sobre la seva orientació, objectius, materials, metodologia…

L’assessorament es fa en unes poques sessions o en trobades de caràcter intensiu.

No dubtis a demanar informació sense cap mena de compromís sobre els formats i preus d’aquest servei.